Religieuze terminologie: Arabisch مصطلحات دينية

Door: Arabicom | Geplaatst op: 23 September 2015

Deze cursus is bestemd voor tolken en vertalers Arabisch, werkzaam bij IND, KLPD, politie Nederland, Vluchtelingen Werk, advocaten en de gezondheidszorg.

Voor wie

Deze cursus is bestemd voor tolken en vertalers Arabisch, werkzaam bij IND, KLPD (de Landelijke Eenheid van de Nationale Politie),politie Nederland, VluchtelingenWerk, advocaten en de gezondheidszorg.

Doel

In korte tijd vertrouwd raken met verschillende religies en veel gebruikte religieuze termen Arabisch – Nederlands.De cursus sluit goed aan op de eisen die de tolk- en vertaalpraktijk (in Nederland) stelt. Om maatschappelijke vraagstukken en culturen beter te begrijpen, biedt het bestuderen van religieuze terminologie een essentiële invalshoek. Vanzelfsprekend wordt er ingegaan op actuele religieuze fenomenen en ontwikkelingen in de Arabische landen en regio’s in het Midden-Oosten en Noord-Afrika.

Arabische terminologie

Opzet programma

Algemene inleiding over christendom, islam en religieuze stromingen in de Arabische wereld en de grondslagen van de religieuze terminologie:

 • Het verschil tussen religie en geloof الفرق بين الدين والعقيدة
 • Welke geloven zijn er in de Arabische wereld en wat zijn de kenmerken? الأديان في الوطن العربي ومميزاتها
 • Welke stromingen kom je regelmatig tegen als tolk/vertaler?ما هي المذاهب التي تمر على المترجم بأنتظام
 • Bespreking en discussie van fragmenten met religieuze terminologie مناقشة ومعالجة مقاطع ذو مصطلحات دينية

Blok 1: Christendom المسيحية

 • Katholicisme, de belijdenissen, apostelen, leerlingen van Jezus Christus
 • Kenmerken van de westerse- en oosterse kerken
 • Protestantisme
 • Kenmerken en verschillen tussen het katholicisme en protestantisme, stromingen, feestdagen.

Blok 2: Islam الأسلام

 • Stromingen in de islam (Shi’isme en Soennisme).
 • Soennitische rechtsscholen (Madhaheb)
 • Sub stromingen, shi’isme en de sub stromingen (Alawieten, Isma’ilieten en Ithna ashr of Twaalvers en Khawarij
 • Sub stromingen zoals Mu’tazilieten, Ibadieten
 • Soefisme en andere stromingen zoals Druzen.

Blok 3: Mandeeërs (Gnosticisme) الصابئة المندائية

 • Uitleg van deze gnostische geloofsstroming
 • Rol van Johannes de Doper

Blok 4: Yazidi of Yezdanisme اليذيدية

 • Uitleg van het geloof
 • Betekenis van de Pauwengel (Tawoes Malak)
 • Heilige boeken: Kitab Cilwe en “Rash”
 • Informatie over bedevaart en feestdagen.

Terminologielijst

De terminologielijst van de Tolken Select cursus ‘Religieuze terminologie: Arabisch’ bevat Arabische termen van diverse religieuze stromingen in de Arabische wereld. De lijst die als basis dient voor de cursus moet het zoeken vergemakkelijken van bepaalde begrippen en geeft een korte verklaring. Sommige begrippen zijn verweven met de Arabische cultuur, maar hebben soms ook een specifieke, religieuze betekenis. Daarnaast kan een woord verschillende betekenissen hebben.