Nederlands – Arabisch juridisch glossarium

Door: Arabicom | Geplaatst op: 23 September 2015

Dit glossarium is het resultaat van jarenlange vertaalarbeid van juridische en administratieve teksten van het Nederlands naar het Arabisch, en omgekeerd. Het bevat een tweeduizendtal juridische termen afkomstig uit de Nederlandstalige Belgische rechtspraak. Daarnaast komen er een driehonderdtal termen en woorden aan bod die in de vakliteratuur bij Vlaamse sociaal tolken voorkomen. Daarom is dit glossarium een onmisbaar hulpmiddel voor juridisch en sociaal vertalers en tolken, die vertalen van het Nederlands naar het Arabisch en omgekeerd.

Over de auteur(s):

Dr. Abied Alsulaiman doceert sinds 1994 Arabisch, juridisch vertalen, literair vertalen en algemeen tolken Arabisch aan de Subfaculteit Taal en Communicatie van de Lessius/KU Leuven. Hij staat sinds 2000 in voor het examineren van kandidaten juridisch vertalers en juridisch tolken in de opleiding gerechtsvertalen en -tolken, die door de Subfaculteit Taal en Communicatie van de Lessius/KU Leuven en de Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen wordt georganiseerd. Tevens is hij een jurylid bij het examineren van Vlaamse sociaal tolken.

Lees meer: voorwoord

Informatie over het boek:

ISBN: 9789046605394
Aantal Pagina’s: 161
Status: Verschenen – bestelbaar – leverbaar
Prijs: € 22,50
Uitgever : Maklu-Uitgevers nv