Hello world! Ahlen!

Door: Arabicom | Geplaatst op: 23 September 2015

Welkom bij Arabicom! Nieuws, ideeën, wetenswaardigheden, humor, filmpjes, alles rond het thema ‘Arabicom’.

Welkom - Ahlan wa sahlan 

Onze website heeft in 2015 een nieuw jasje gekregen.

Achter de schermen is wekenlang hard gewerkt aan een frisse look voor de website van Arabicom.

Een website is nooit af. We gaan ook de komende tijd door met het ontwikkelen van pagina's. Bezoek onze website dus regelmatig om op de hoogte te blijven!


De Arabische taal en cultuur staan steeds meer in het middelpunt van de belangstelling. Kennis hierover bij het tolken en vertalen speelt een belangrijke rol.

Arabicom tolk- en vertaalbureau beschikt over een groot opgebouwde expertise, waarbij diensten en producten verzorgd worden door ervaren gekwalificeerde (en beëdigde) tolken en vertalers. Deze diensten worden geleverd aan zowel particulieren als instellingen en bedrijven, zoals: notarissen, advocaten,  gemeenten, ezondheidszorg en overige instellingen

Vertalen / الترجمة

Wij verzorgen vertalingen van alle soorten teksten, vanuit het Arabisch naar het Nederlands en andersom. Wij hechten er grote waarde aan om niet alleen woorden en zinnen om te zetten in een andere taal, maar om een volwaardige op zichzelf staande tekst af te leveren. Dit doen wij in geval van niet-beëdigde vertalingen zoals: brieven, folders en brochures, medische teksten, websites, enquêtes;en bij beëdigd juridische vertalingen van officiële documenten zoals: huwelijksakte, geboorteakte, uittreksel, identiteitspapieren, beschikking van echtscheiding, diploma, paspoort, etc.

Tolken / ترجمان

Naast vertalingen is Arabicom gespecialiseerd in tolkdiensten van en naar het Arabisch. Het inschakelen van een tolk wordt veelvuldig gedaan bij verschillende instanties vooral om de communicatie tussen cliënt en instelling correct en optimaal te laten verlopen. Daarvoor beschikken onze tolken over de benodigde ervaring en deskundigheid om ook u hierbij te ondersteunen.

Contact & offerte aanvragen