De nieuwe Tolken Select

Door: Arabicom | Geplaatst op: 23 September 2015

Samenwerken met tolken en vertalers

Waarschijnlijk kent u Tolken Select nog als opleider voor tolken en vertalers. Tolken Select is in 2010 gestart met het ontwikkelen en aanbieden van hoogwaardige bijscholingsactiviteiten voor tolken en vertalers.

De afgelopen jaren heeft Tolken Select veel persoonlijke contacten gehad met tolken en vertalers en hebben gemerkt dat de druk op beroepsbeoefenaren steeds verder is toegenomen. Er blijkt een toenemende onvrede te zijn met de huidige verdeling van het werk en de rol van de bemiddelaars in de markt. Er is een urgente behoefte aan een onafhankelijke organisatie die de positie van tolken en vertalers in de markt versterkt.

Vanuit deze constatering heeft het team van Tolken Select de handschoen opgepakt en is er geïnvesteerd in het opzetten van een samenwerking voor tolken en vertalers.

Tolken Select Nederland

En nu? Tolken Select Nederland B.V.!

Met de oprichting van een coöperatie in april 2013 is helaas zonder het beoogde succes geprobeerd de voordelen van kleinschalige dienstverlening van zelfstandige tolken en vertalers te koppelen aan het schaalvoordeel en de reikwijdte van een grote organisatie.

Afgelopen anderhalf jaar is getracht opdrachtgevers en de doelgroep van tolken en vertalers, te enthousiasmeren voor ‘de coöperatie’ als nieuwe speler op de markt. Dit is ten dele gelukt. Het uitblijven van de erkenning voor deze organisatievorm bij (potentiële & grotere) opdrachtgevers en de overheid is teleurstellend. Aan de andere kant waarderen we de inzet van iedereen die geloofden in het belang van samenwerken en alle leden die een bijdrage hebben geleverd aan de ontwikkeling van de coöperatie. Daar is durf voor nodig!

We kunnen stellen dat het onderhandelen met instanties en overheid, het inschrijven op aanbestedingen en dagelijkse werkzaamheden van de organisatie uiteindelijk op te weinig schouders lag. Hierdoor bleven de inkomsten van de coöperatie te laag waren om de kosten te dekken. Tolken Select coöperatie U.A. is 1 januari 2015 ontbonden. Lopende contracten zijn afgehandeld door Tolken Select Nederland B.V., waarbij coöperatieleden een streepje voor blijven houden bij de koppeling van opdrachten. Tolken Select tolk- en vertaalbureau blijft dus nauw samenwerken met tolken en vertalers: persoonlijk en betrokken!