Werkwijze

Om een optimale service te waarborgen, is een nauwe samenwerking met zowel de opdrachtgever als de tolken en vertalers van groot belang. Met onze persoonlijke werkwijze zorgen wij er natuurlijk voor dat uw wensen omgezet worden naar een professionele vertaling of tolkdienst. Daarom zal tijdens het eerste vrijblijvende gesprek naar aanleiding van uw offerte-aanvraag ingegaan worden op de bijzonderheden van uw opdracht. Daarna gaan wij op zoek naar de meest geschikte en gekwalificeerde tolk of vertaler voor uw opdracht. Wij kijken daarbij niet alleen naar de juiste taalcombinatie, maar ook naar academische achtergrond en ervaring. Want alleen zo krijgt u de beste kwaliteit.

Uiteraard zijn onze tolken en vertalers gebonden aan geheimhouding en houden zij zich aan de gedragscode van het Bureau Wbtv. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en worden niet voor reclamedoeleinden gebruikt.

Beëdigde tolken en vertalers

Alle beëdigde tolken van Arabicom l Tolken Select zijn ingeschreven in het Register beëdigde tolken en vertalers (Rbtv) en houden zich aan de gedragscode voor tolken en vertalers van het Bureau Wbtv.

Contact

Vraag vrijblijvend een offerte aan voor uw tolkdienst of vertaling Arabisch of neem contact op via het contactformulier. Voor meer informatie over het Arabicom tolkbureau en vertaalbureau kunt u altijd bellen naar 088-0600 300. Wij helpen u graag verder.

Offerte aanvragen

Arabicom werkt voor tolk- en vertaaldiensten samen met Tolken Select. Tolken Select biedt oplossingen bij taalbarrières met de inzet van professionele tolken, zowel tolken op locatie, telefonische tolkondersteuning en het verzorgen van (beëdigde) vertalingen. Een helder verhaal in verstaanbare taal. Lees meer over Tolken Select >>