Diensten

De wereld wordt steeds kleiner en uw contacten internationaler. Of het nu om Nederlandssprekende zakenrelaties gaat, Arabisch sprekende vrienden of cliënten met een andere culturele en religieuze achtergrond, duidelijke communicatie is van essentieel belang. Taalproblemen, te weinig achtergrondinformatie over klanten met een andere culturele achtergrond of gewoon onzekerheid kunnen uw contacten in de weg staan of zelfs voorgoed beëindigen.

U zult zich er vaak niet van bewust zijn, maar als u met anderstaligen spreekt gebeurt er veel meer dan alleen maar een gesprek. Bij het communiceren wisselt u namelijk ook allerlei door cultuur bepaalde concepten uit. Denk bijvoorbeeld aan handen schudden of kussen bij de begroeting. Niet iedereen voelt zich daar prettig bij en in sommige gevallen kan het zelfs een belediging zijn. Een misstap bij de begroeting kan de rest van het gesprek negatief beïnvloeden. En dan staat u al op achterstand nog voordat er inhoudelijk ook maar een woord is gewisseld.

De mondelinge overdracht van uw boodschap is dus meestal niet voldoende. Mensen redeneren vanuit verschillende, door cultuur bepaalde, achtergronden. Daarom biedt Arabicom u professioneel tolk- en vertaalwerk met deskundig communicatieadvies. Zodat uw bedoelingen helder worden gecommuniceerd en overgebracht.

Arabicom is dé specialist en aanspreekpunt over Syrië en Libanon. Met twintig jaar woon- en werkervaring in betreffende landen en een onderzoek op het gebied van religieuze groeperingen in Libanon en Syrië.

Contact & offerte aanvragen

Soorten tolken

Er kunnen bij het tolken verschillende methoden worden gebruikt, afhankelijk van de situatie:

  • Bij simultaan tolken maakt de tolk gebruik van een microfoon en de toehoorders dragen koptelefoons. De tolk heeft dan een draagbaar zendertje of zit in een aparte tolkcabine met goed uitzicht op de (vergader)zaal. De tolk vertaalt simultaan wat de spreker zegt. Deze vorm van tolken vereist een zeer hoge concentratie. Dit betekent dat de tolken niet te lang achter elkaar bezig kunnen zijn. Meestal wordt er gewerkt met intervallen van 20 tot 30 minuten, waarna de tolk wordt afgelost. Bij dit soort opdrachten is het daarom noodzakelijk om meerdere tolken in te zetten die elkaar kunnen afwisselen.
  • Bij consecutief tolken zit de tolk aan de vergadertafel of op het podium waarop de spreker staat. De tolk vertaalt wat de spreker zegt steeds nadat deze klaar is met spreken. Dit betekent dat de spreker na een bepaald interval (van maximaal 15 minuten) een pauze laat vallen waarin de tolk de inhoud kan vertalen. De tolk maakt hierbij gebruik van aantekeningen.
  • Fluistertolken wordt gebruikt als methode als het om slechts een klein groepje toehoorders gaat. De tolk zit dan tussen of net achter de toehoorders en fluistert de vertaling als het ware in hun oren.
  • Gesprekstolken worden ingezet als schakel bij een gesprek tussen twee of meer partijen die niet dezelfde taal spreken. De tolk vertaalt dan losse zinnen of korte stukjes beide kanten op (dus bijvoorbeeld zowel Nederlands-Arabisch als Arabisch-Nederlands), zodat de partijen elkaar kunnen begrijpen.